Køn, seksualitet og mangfoldighed+

Kronologisk linksamling for Modul 2: Køn, seksualitet og mangfoldighed på Pædagoguddannelsen


Kønsidentitet og autisme hænger mere sammen end du tror: Få viden og find guide her

Som socialpædagog har du stor sandsynlighed for at møde mennesker i dit arbejde, der ikke identificerer sig med det køn, de blev tildelt ved fødslen. Især hvis du arbejder med mennesker med autisme. Men hvad er kønsidentitet egentlig? Og hvad kan du gøre som socialpædagog for at imødekomme det?

27-05-2024


Den pædagogiserede nedbrydning af kønnet

Pædagogisk filosofisk analyse af anbefalingerne fra den ekspertgruppe, som har undersøgt betydningen af køn for faglig udvikling, læring og trivsel i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser.

24-05-2024


KVINFO: Er undervisningssektoren og arbejdsmarkedets parter virkelig blevet for woke, Tesfaye?

Tilbage står en folkeskole fyldt med dygtige folk, som mangler rammer og ressourcer til at håndtere kønnede udfordringer.

16-04-2024


Ekspertgruppe om køn er klar med anbefalinger

Ekspertgruppen, som har undersøgt betydningen af køn for faglig udvikling, læring og trivsel i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser, er nu klar med sine anbefalinger.

11-04-2024


Kønsforskelle fra fødsel til død: Drenge og mænd klarer sig dårligere end piger og kvinder – undtagen på arbejdsmarkedet

Ud af 23 livsbegivenheder fra fødsel til død klarer drenge og mænd sig kun signifikant bedre end piger og kvinder i 3 tilfælde – 2 af disse er relateret til arbejdsmarkedet. De 23 livsbegivenheder er så vidt muligt baseret på dansk registerdata og er således ikke baseret på selvrapporteret data. Livsbegivenhederne relaterer sig fx til karakterer, uddannelseslængde og forældreskab. På 17 ud af de 23 udvalgte livsbegivenheder er piger og kvinder i front.

18-03-2024


Samtykke på skoleskemaet skal bidrage til færre overgreb

Siden 2021 har samleje uden samtykke været en voldtægt, men mange unge er i vildrede med, om de har fået ja eller nej til sex – de efterspørger viden om samtykke. Det Kriminalpræventive Råd lancerer derfor nyt undervisningsmateriale, der skal sætte gang i diskussioner om grænser, signaler og samtykke. Alle unge – og ikke kun gymnasieelever – bør undervises i grænser og samtykke, lyder opfordringen.

10-01-2024


Ny undersøgelse: Hvert andet barn mellem 5-9 år kan opleve at føle sig forkert i skolen

Ny undersøgelse fra Mary Fonden og Red Barnet viser, at en stor del af forældrene til de mindste skolebørn oplever, at deres børn kan føle sig forkerte, og at mange har svært ved at passe ind i skolens fællesskaber.

30-11-2023


Sex og pædagogik

Asterisk nummer 106: Temanummer om sex og pædagogik

25-10-2023


Redefining Consent: a Phenomenological Approach

Dr. Ellie Anderson, Philosophy professor and co-host of the Overthink podcast, discusses her work on sexual consent, mostly drawing from her 2022 paper "A Phenomenological Approach to Consent". From problems with current models of contractual consent to new inspiration from the etymology "con+sentire" (to feel with) to a triadic model of desire, Ellie breaks down the basis of her redefinition of consent: what would it mean for consent to be an agreement of feelings rather than a giving of permission?

27-09-2023


Privatskole på Frederiksberg bortviste elev: Hun gik med tørklæde

En elev på den franske privatskole på Frederiksberg blev tidligere på året bedt om at forlade skole, da hun bar tørklæde. Elevens familie har nu valgt at lægge sag an mod skolen.

15-08-2023


Regnbuefamilier oplever udfordringer og mangel på rettigheder

En undersøgelse af LGBT+-regnbuefamilier med tre eller fire forældre kortlægger gennemgående hverdagslige og juridiske udfordringer for forældrene i mødet med systemet. Det er vanskeligt for dem at danne deres familie, og ved samlivsbrud står mange uden rettigheder i forhold til samvær med deres barn.

13-08-2023


Du bliver nok psykisk syg, og det er helt normalt. “Når vi forstår det, vinder vi os selv”

Kun meget få går gennem livet uden at få en psykisk sygdom

14-07-2023


Ny rapport fra Alliance for et tryggere natteliv

Ny rapport viser, at grænseoverskridende adfærd og diskrimination finder sted overalt i det københavnske natteliv.

11-07-2023


Ny viden: Disse børn vækker ikke samme omsorg som andre

Stille og ’feminine’ drenge har det sværere end andre drenge og pigerne i fællesskabet, viser det første større kvalitative studie i Danmark af køn i daginstitutionen. ”De vækker ikke samme omsorg,” siger forsker Gry Ellegaard Thorsen.

19-06-2023


LGBT+ i hjemløshed: Udstødelsen fra samfundet starter tidligt

En undersøgelse fra Projekt Udenfor konkluderer, at LGBT+-personers udstødelse starter tidligt. Og at der mangler viden om de strukturelle udfordringer, der ligger bag LGBT+-personers udsathed – både hos fagpersoner i hjemløsetilbud og hos de kommuner, der møder de LGBT+-personerne, inden de ender i hjemløshed. Derfor får de ikke den hjælp, de har brug for.

08-06-2023


Kønsneutrale pronominer: danskernes erfaringer og holdninger

Kønsneutrale pronominer som entals-de og hen har været diskuteret en del i medierne de senere år. Men hvordan forholder den brede befolkning sig egentlig til kønsneutrale pronominer? Vi har undersøgt næsten 4000 danskeres svar på spørgsmål om bl.a. deres erfaringer med og holdninger til de omdiskuterede pronominer.

11-05-2023


Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

Inspiration, vejledning og værktøjer til lærere, pædagogisk personale og ledelse i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Mange LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer kan møde udfordringer i skolen. Som fagprofessionel kan det være svært at vide, hvordan man kan støtte LGBT+-elever. Med dette projekt præsenterer DCUM viden, råd og værktøjer til at understøtte LGBT+-elevers trivsel.

29-03-2023


Drag Queen Story Hour

Den virkelige historie bag fænomenet.

19-03-2023


"Diversitet er blevet vores tids guldfeber"

Jagten på at opnå den perfekte kønsrepræsentation er et overfladefænomen, argumenterer journalist og forfatter Leny Malacinski.

15-03-2023


Undersøgelse af unges udforskning af køn og seksualitet

I efteråret 2022 havde NUBUs sekretariatet glæden af praktikanterne Mathias Kryger og Mette Klyve som et led af deres kandidatuddannelse i pædagogik fra Syddansk Universitet. I deres praktikforløb har de undersøgt, hvordan fagprofessionelle håndterer anbragte unges udforskning af køn og seksualitet som en del af projektet Anbragte børn og unges udforskning af køn og seksualitet. De har sammenfattet deres undersøgelse og resultater i følgende indlæg.

21-02-2023


Nu vil Normstormerne helt ned i børnehaveklassen: »Dårlig idé at lade dem forsøge at radikalisere børn«

Normstormerne udvider nu undervisningstilbuddet for københavnske folkeskoleelever helt ned til 0. klasse. Selv mener den omdiskuterede organisation, at den hårde kritik er udtryk for misforståelser.

26-01-2023


Ingen tog mig alvorligt, da jeg som barn ville være dreng. Hvad var der sket, hvis jeg var vokset op i dag?

Da hun var barn, ville Lola Klint være en dreng. Debatten om hormonbehandling og juridisk kønsskifte til børn fik hende til at genbesøge sin fortid.

12-11-2022


1950’ernes husmor er tilbage: »Jeg vil hellere være der for min familie end for arbejdsmarkedet«

Hun går med forklæde, samler på porcelæn, hjemmepasser sine børn og opvarter sin mand. Theresa Søndergaard er del af en global trend, der går under navnet ’tradwives’, og som er vokset frem i en krisetid

12-11-2022


Antallet af unge LGBT-personer er vokset betydeligt. Men deres ensomhed forsvinder ikke

Unge LGBT-personer kæmper stadig med ensomhed og lav livskvalitet, viser en ny undersøgelse. Derfor skal vi fastholde fokus på LGBT+-personers livsvilkår. Det skriver professor MSO Jane Greve i debatindlæg i Information.

10-11-2022


Skæld ikke ud på normkritikken. Den er almindelig praksis på handicapområdet

Normkritik er et nyttigt redskab til at udfordre vores ubevidste bias, gøre os nysgerrige på hinandens muligheder og begrænsninger i livet og den ulige fordeling af magt og privilegier. Det er nødvendigt for at skabe et mere inkluderende samfund

27-09-2022


Som barn ville Nynne Bjerre være dreng: Heldigvis talte man ikke om kønsskifte til børn dengang

Vi skal have en meget mere rummelig kønsidentitet. For hvorfor er det så slemt at være henholdsvis dreng eller pige, hvis der er alle muligheder på hylderne for begge køn?

19-08-2022


En fars bekendelser: Jeg bogførte alle mine huslige pligter i en uge – især én ting overraskede mig

Spørgsmålet om, hvem der laver mest derhjemme, ligger som en latent bombe i de fleste parforhold. Da jeg hørte om en norsk app, hvor man registrerer alle huslige pligter helt ned i detaljen, blev jeg nødt til at sætte husfreden over styr og teste den af.

15-08-2022


Samtalen om kønsidentitet må aldrig reduceres til kun at være normkritisk

Der må gerne være normkritik på skemaet, men der skal også være en accept af, at langt de fleste er glade og tilfredse med det køn, de er født med, og at man også inden for rammen af de binære køn kan udfolde sig forskelligt

03-08-2022


Han er transperson og anti-woke. Marcus Dib kæmper for retten til at være “normal”

Marcus Dib mener kun, at der findes to køn, og sådan skal det blive ved med at være. Også selv om han selv er født og opvokset som en pige. Hvordan hænger dét sammen?

03-08-2022


Camilla Søe er borgerlig feminist: Vi må ikke overlade ligestillingen til venstrefløjen

Borgerlige kvinder vil gøre alt for ikke fremstå som ofre, og derfor bliver ligestillingspolitikken behandlet stedmoderligt til højre for midten, mener en af bagkvinderne bag debat om sexisme i dansk politik

10-07-2022


Dennis Nørmark og Vincent F. Hendricks: Her er et sæt spilleregler til brug i woke-debatten

KRONIK For at sikre den frie og oplyste samtale på den frie markedsplads for idéer kræves et sæt spilleregler, der kan forhindre eventuelle meningsmonopoler. Som kan gardere, at meninger kan flyde frit og vinde tilslutning efter bekomst. Og som kan sikre, at ingen kan dominere andre og dømme deres holdninger ude på forhånd. Et sæt spilleregler, som ikke skal begrænse vores frihed, men tværtimod sikre, at alle har lige adgang til denne frihed.

14-06-2022


Bye bye doktorleg: Frygten for pædofile har ændret danske børnehaver

Børns seksualitet er blevet gemt godt væk i de seneste årtier, men det har ikke altid været sådan. Hvornår skiftede vi holdning til puderum og doktorleg? Og hvorfor? Forsker Else-Marie Buch Leander fortæller i dagens afsnit af »Pilestræde«.

13-06-2022


Lagkagehuset ændrer navnet på populært bagværk: Fremover skal det hedde en »kageperson«

Det kommer hverken til at hedde »kagemand« eller »kagekone«, når Lagkagehusets kunder i fremtiden skal bestille bagværk til festlige anledninger på nettet. Den kendte bagerkæde vil i stedet døbe den populære spise »kageperson« og lade kunderne stå for udformningen. »For os er det vigtigt, at vi afspejler samtiden og omfavner den mangfoldighed, der er i samfundet,« siger konditorkædens marketingchef. Nyere historie har dog vist, at man skal træde varsomt, når det kommer til fornyelse i brød- og kageverdenen.

04-06-2022


Svend Brinkmann: Krænkelsesdebatten er et overfladisk udtryk for opgøret med vores fælles virkelighed

Når vi reducerer verden til vores egen, subjektive oplevelse af den, risikerer vi som samfund at ende i en filosofisk blindgyde og gøre den rationelle diskussion umulig – herunder også etiske debatter, skriver Svend Brinkmann.

19-05-2022


Nintendo Announces Female Characters Will No Longer Be Able to Drive Mario Karts Following Saudi Arabia Investment

Nintendo has announced that female characters are now banned from driving in Mario Kart 8.

19-05-2022


Fra i dag kan man ikke længere dømmes for samleje med et barn under 15 år - nu er det en voldtægt

I dag træder en række love i kraft om overgreb mod børn.

01-03-2022


Juraprofessor: Hvis køn faktisk er flydende, hvorfor bliver vi så ved med at tale om kvoter og måltal for ligestilling?

”Enfoldigt”, kalder juraprofessor Jesper Lau Hansen et nyt lovforslag, der skal sikre en mere ligelig kønsfordeling på toplederniveau. For hvis tiden er løbet fra en traditionel kønsforståelse, hvorfor skal arbejdspladserne så fokusere på bestemte måltal for antallet af kvinder og mænd?

20-01-2022


Rettigheder frem for fairness? Forskere efterlyser belæg for inklusion af transkønnede i elitesport

Både den Internationale Olympiske Komité og Danmarks Idrætsforbund har for nyligt udgivet retningslinjer for transkønnede og ikke-binære atleter.

19-01-2022


Køn og ulighed i adgangen til ledelsespositioner for velfærdsprofessionerne

“Meget overraskende viser vores undersøgelse også, at chanceuligheden på tværs af professionskohorterne faktisk er stigende i perioden 1980 til 2020. Det betyder at velfærdsprofessionelle kvinder, som blev færdiguddannet i 2010, har endnu dårligere chancer for at blive ledere end de kvinder, der blev færdiguddannet i 1980.”

23-12-2021


Interkøn - en kvalitativ undersøgelse af erfaringer med variationer i kønskarakteristika

Personer med variationer i kønskarakteristika beretter om vanskeligheder i opvækst og voksenliv, fordi de blandt andet oplever chikane og social udelukkelse. Det påvirker deres livskvalitet. De fleste ser ikke sig selv som interkønnede, og de identificerer sig heller ikke som LGBTI-personer. Det viser VIVEs undersøgelse.

21-12-2021


Chantal Al Arab er her for at lære dig om drag. Plus en sandhed eller to om dig selv

Hun er 43 år, nyskilt og lavet af 100 procent nylon. Og så er hun din genvej til at forstå et af vor tids største kulturopgør

19-11-2021


Ja, far er bagud på point i de svære skilsmissesager. Nu ved vi hvorfor

Selvom der ikke foregår systematisk kønsdiskrimination, så får mor i langt de fleste tilfælde børnene mere end far.

09-11-2021


Rapport slår fast, at transkønnede i sport går ud over fairness og sikkerhed

Idrætsgrene opfordres til at prioritere, om de vil fokusere på individets ret eller fair konkurrence, da begge dele ikke er muligt, konkluderer britisk rapport.

02-10-2021


Debat: Kristen ideologi blokerer for en videnskabelig forståelse af køn

Hvis man hævder, at kønsidentitet er uafhængig af biologi, at kønsdysfori smitter blandt piger, eller at kønsbekræftende behandling er en dårlig ide, taler man mod bedre vidende. Kønsidentitet har et fysiologisk grundlag og dannes i fostertilværelsen, og der er al mulig grund til at tilbyde transpersoner kønsbekræftende behandling, skriver forhenværende professor Lisa Agervold og angriber synspunkter, der ifølge hende mere er præget af kristen dogmatisme end kendskab til emnet.

27-09-2021


Barselsdebatten viser et af ligestillingens dilemmaer: Skal kvinder nødvendigvis være mere som mænd?

Forslaget om øremærket barsel til mænd viser to helt modsatrettede feministiske strømninger.

23-09-2021


Debat: Og ærligt talt, så er jeg dødtræt af at høre folk i 20erne jamre over alt muligt

De såkaldt »woke« er sygeligt optaget af alder, hudfarve og seksualitet, selvom de ikke selv vil dømmes på så overfladiske parametre. Til gengæld dømmer de gerne andre, og nu er vanviddet nødt til at stoppe. Ellers får vi en dummere verden.

11-09-2021


Rwanda og Nicaragua giver os baghjul: Danmark styrtdykker i misvisende rangliste over ligestilling mellem mænd og kvinder

Ny ligestillingsrapport rangerer Danmark under lande som Rwanda og Nicaragua og langt fra vores nordiske naboer. Men opgørelsen bygger på spøjs metode.

25-08-2021


"Man skal være lidt badass". 15-årige Ea Maya får dick pics hver måned.

Hvordan hjælper man sine børn til at udvikle en sund seksualitet, når sociale medier flyder med dick pics og nudes?

23-08-2021


Flere samtaler på BørneTelefonen om kønsidentitet og seksuel orientering

Et stigende antal børn og unge henvender sig til BørneTelefonen for at tale om kønsidentitet og seksuel orientering. Fra 2019 til 2021 har rådgiverne på BørneTelefonen haft over 4.000 samtaler om de to emner.

20-08-2021


Høringssvar: Børnerådet vil fremme regnbuefamiliers muligheder, men ikke på bekostning af barnets rettigheder

Forskningen viser ingen tegn på, at børn i regnbuefamilier trives dårligere eller bedre end børn generelt. Børnerådet kan derfor tilslutte sig regeringens overordnede målsætning om at fremme regnbuefamiliernes muligheder og rettigheder, så længe det ikke sker på bekostning af det enkelte barns rettigheder.

17-08-2021


Kan du tale LGBT+? Her er din pædagogiske guide til at vise respekt og undgå vejsidebomber

Der er masser af dilemmaer og grøfter, når det gælder kønspolitikken. Her er et forsøg på at samle os i stedet for at splitte os.

13-08-2021


“Jeg var klar til at blive mor, så hvorfor ikke?” En ny generation af kvinder bliver solomødre

Engang var det især kvinder i slutningen af 30’erne, der valgte at få børn alene. Men på klinikker landet over ser de yngre og yngre kvinder, der kommer ind ad døren for at blive solomor. De er klar, og det er det eneste, de har brug for.

28-07-2021


Debat: Det havde nok kostet mig livet for 29 år siden: Men vi burde tale mere om mænds holdning til abort

Vi lever i en samtykketid, men i 2021 taler vi alligevel ikke om mænds ret til at frasige sig faderskab. Det burde vi måske. Så havde min skabelsesberetning i hvert fald været fri for skurke.

09-07-2021


Saunaklubber og slutshaming. Stop nu de grænse-overskridende tutorer, siger studerende

Sexisme — Malaika Wandall ærgrer sig over, at hun aldrig fik afskaffet de grænseoverskridende lege i introforløbet på Idræt. Nu foreslår hun at gøre det obligatorisk for alle tutorer at gennemføre en workshop om grænser, sexisme og antidiskrimination.

30-06-2021


Ny undersøgelse: Mere end hvert tredje adspurgte medlem i politiske ungdomsorganisationer har oplevet seksuelle grænseoverskridelser eller krænkelser

Der er forskel på, hvor godt medlemmerne trives i de politiske ungdomsorganisationer, alt efter køn og anciennitet, og mere end hver tredje siger i en undersøgelse besvaret af 1.169 medlemmer, at de har oplevet krænkelser i form af enten seksuel chikane, seksuelle overgreb, mobning eller diskrimination inden for de seneste to år. Det fremgår af en ny rapport, som Sex & Samfund og Børns Vilkår har lavet for Dansk Ungdoms Fællesråd.

10-06-2021


Debat: Manglende støtte til transkønnede børn og unge er en skandale

Transkønnede børn og unge er en sårbar gruppe, hvor mange lider af mistrivsel og har lange perioder med skolefravær. Løsningen er mere og bedre støtte, skriver forpersonen for FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn

09-06-2021


11.000 studerende har oplevet sexisme: Berøringer, kys og kommentarer kommer oftest fra studiekammerater

Ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet giver indblik i omfanget af sexisme på de videregående uddannelser.

03-06-2021


Køn som konstruktion? Ny debatbog trækker fronterne op mellem transpersoner og feminister i Sverige

Den svenske forfatter og feminist Kajsa Ekis Ekman beskyldes for at angribe transkønnede, fordi hun i kontroversiel bog insisterer på, at køn ikke alene er en social konstruktion. Stort universitet har aflyst forfatterens forelæsning, og nu tager også den svenske kirke stilling

20-05-2021


The Sex Negative Society

Sex is in trouble. Fewer of us are having it. Those who do have it less, later, and are finding it harder and less satisfying than they hoped for. The question arises: how come, in our culture that is so sex-positive?

13-05-2021


Debat: Intersektionel feminisme skulle vise kompleksitet, men er endt i sort-hvide fjendebilleder

Den ’intersektionelle feminisme’ skulle oprindeligt vise verdens kompleksitet, men er endt med at skabe et mentalt miljø, hvor debat er umulig, og hvor rationelle argumenter ikke tæller. Alt handler i sidste ende om, hvem der er mest offer og dermed har mest ret, skriver lektor Karen M. Larsen i dette debatindlæg.

12-05-2021


Debat: Her er årsagerne til at feminister og antiracister tager fejl

Jeg kan ikke altid genkende mit elskede land, når jeg følger den offentlige debat. Her kan man let få indtrykket af, at Danmark er et patriarkalsk samfund med strukturel racisme, som i øvrigt undertrykker homoseksuelle, transkønnede og alle andre minoriteter.

09-05-2021


Hvad nu, hvis vi slettede køn, alder og etnicitet fra jobansøgninger? Her er nogen, der har forsøgt

Skaber vi et mere mangfoldigt arbejdsmarked med ‘blind rekruttering’? Det mener Kvinfo, som har taget sin egen medicin. Kom med til en noget anderledes rekrutteringsproces.

07-05-2021


Længe leve familien

Kernefamilien synes at bestå som ideal, men som realitet er den truet. Den brydes op igen og igen, men vi genopbygger den i nye konstellationer. Hvilke konsekvenser har det for børnene, der pludselig bliver del af nye sammensatte familier? Og kan vi indrette vores samfund smartere, så det understøtter familiers levedygtighed? Asterisk har talt med to DPU-forskere, der her giver deres blik på, hvad den moderne familie er for en størrelse, og hvor den er på vej hen.

05-05-2021


Far føler sig bagud på point: Mette forsker i forældres adfærd i samværssager

Der er forskel på mødres og fædres adfærd i mødet med Familieretshuset, viser nyt ph.d.-projekt.

30-04-2021


Debat: Vi hylder kvinder i blazer, men ikke mænd i kjole, fordi femininitet stadig giver lav status

En mand risikerer ærestab ved at påtage sig feminine udtryk, mens en kvinde kan opnå noget værdighed og respekt ved at påtage sig maskuline udtryk. Det betyder ikke, at kvinder har mere frihed, men at kvindelighed stadig underkendes, skriver Morten Valner S. Grymer-Hansen

12-04-2021


Debat: Hvis jeg havde været barn i dag, havde jeg nok fået et kønsskifte. Godt, jeg ikke kunne det

I stedet for at give børn hormonbehandling, skal vi måske bare give dem mere plads til at eksperimentere med kønsnormerne. Det er ikke vigtigt, om man har en tissekone eller tissemand, men at man kan være den, man vil, skriver førtidspensioneret skolelærer Laila Klitgaard i dette debatindlæg

09-04-2021


Debat: Feminismen undertrykker kvinder, der ønsker at bruge det meste af deres tid med børnene

Måske handlede feminismen engang om at give kvinder et valg. Men i dag tvinger den i ligestillingens navn kvinder til at prioritere arbejdet over familien. Når børnepasning og kødgryder ikke har værdi for feminismen, er vi mange, der ikke vil kalde os feminister, skriver syv kvinder i dette debatindlæg

30-03-2021


"Det er ikke synd for mig. Det er mit eget valg". Nu ved vi, hvordan sugardating fungerer i praksis

For nogle unge er sugardating blevet en måde at udforske deres seksualitet på. For andre har det traumatiserende og livsvarige konsekvenser. For første gang har en gruppe forskere kortlagt sugardatings mange facetter.

17-03-2021


Bør børn kunne skifte køn? For otteårige Eva er drømmen om et nyt cpr-nummer helt lavpraktisk

Juridisk kønsskifte til børn kan være på vej i Danmark. I Norge kan de se, at det gør livet lettere for transkønnede børn.

15-03-2021


Et øjeblik for dig, et ungdomsliv for mig

Unges erfaringer med digitale sexkrænkelser.

13-03-2021


Udtalelse om ændring af juridisk køn for mindreårige

Et stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler i denne udtalelse, at aldersgrænsen for ændring af juridisk køn sænkes.

09-03-2021


Normkritisk og normkreativ pædagogik i aktuel praksis

Et forskningsbaseret inspirationskatalog til dagtilbud

04-02-2021


Hvorfor skal kongen være mere værd end dronningen? Nu kommer de kønsneutrale spillekort

I spillekort er kongen mere værd end dronningen. Og selvom det måske er en subtil form for kønsbaseret ulighed, mener en ung kvinde, at det stadig kan have en negativ effekt i samfundet. Derfor har hun fremstillet kønsneutrale spillekort.

21-01-2021


Caroline Farberger troede, hun som mand havde forstået lighed, men lærte som kvinde, at hun intet havde fattet

Caroline Farberger er topchef og har gennemgået en kønskorrektion, der gør, at hun ser ligestilling i et helt nyt lys, skriver journalist Annemette Schultz Jørgensen

20-01-2021


“Hvad er der sket med os voksne?” Børnepsykologen bag ‘John Dillermand’ har en opsang til krænkede forældre

Margrethe Brun Hansen, som gav grønt lys for Ramasjangs nye serie, giver nu sit besyv med i debatten.

13-01-2021


De var to minoriteter, der frygtede hinanden. I dag er frontpersonerne for frikirkerne og LGBT+ Danmark hjertevenner

En ny diskriminationslov vil (måske) stramme grebet om frikirkerne og gøre det sværere at afholde LGBT-personer fra ledelsen. Vi satte modpolerne sammen til en dybfølt snak om hinandens forskelligheder

15-12-2020


Debat: Identitetspolitik er udtryk for en ny følsomhed – en hypersensitivitet over for ubehag

Personligt er jeg forundret over den hypersensitivitet, som de identitetspolitiske yderfløje lægger for dagen, men som psykolog er jeg fagligt fascineret. Der er tale om en flertydighedsintolerance, som måske skyldes vores moderne børneopdragelse, skriver Henrik Høgh-Olesen i denne kronik

27-11-2020


Ny podcast: Rigtige mænd pusler også med perler - BUPL

Køn, normkritik, ligestilling og mangfoldighed er nogle af nøgleordene i denne udgave af Børn&Unge Podcast, hvor du kan møde forskere, undervisere, pædagoger og ledere, der stiller kritiske spørgsmål til ellers dagligdags begreber.

24-11-2020


Debat: Længsel efter kærlighed er en farlig og absurd undskyldning for seksuelle overgreb

Sexisme og seksuelle krænkelser er ikke udtryk for undertrykt sårbarhed hos magtfulde mænd – det er magtmisbrug. Vi må ikke forvride sexismedebatten med psykologiske postulater om misforstået maskulinitet og drengebørns opdragelse, skriver psykolog Anne Saxtorph i dette debatindlæg

23-11-2020


Nu får mændene deres egen klub. Men den har en udfordring

Sexisme, livsstilssygdomme, ensomhed. Den danske mand har mange problemer. En ny organisation vil løfte ham og fremme ligestillingen. »Mandeproblemer ender ofte hos den enkelte. Vi har brug for at se på det samlede billede,« siger initiativtager, der dog står med en konkret udfordring.

19-11-2020


Når idéer om maskulinitet skaber had

Ny rapport viser, hvordan ekstreme digitale fællesskaber dyrker forestillinger om køn, rigtige mænd og modstand imod ligestilling.

17-11-2020


Debat: Magtfulde mænds overgreb handler også om en længsel efter omsorg og intimitet

I det patriarkalske samfund ofrer drenge ofte deres følsomhed og sensitivitet for at være ’en rigtig mand’, og piger ofrer deres handlekraft og selvstændighed for at blive ’en rigtig kvinde’. Den dynamik skaber grobund for overgreb og sexisme, skriver psykolog Anette Holmgren i dette debatindlæg

05-11-2020


Børn med handicap har tredobbelt risiko for at blive misbrugt seksuelt

Særligt børn med ADHD, autisme og mental retardering er udsatte.

28-09-2020


20-årige Siv får aldrig lyst til sex - nogensinde: 'Folk spørger, om de skal omvende mig'

Tre unge aseksuelle fortæller, hvordan det føles, når man bare ikke har lyst til sex.

19-09-2020


“Jeg anede ikke, hvor mange privilegier jeg havde.” Da topchefen skiftede køn og opdagede, at alt, hun troede om ligestilling, var forkert

En succesrig 50-årig topchef fra en af Sveriges store koncerner har skiftet køn fra mand til kvinde. Det er historisk for en erhvervsleder på det niveau. Så hvordan reagerede verden på det? Vi har talt med Caroline Farberger om hendes svære og tankevækkende rejse gennem finansverdenen, McKinsey og militæret. I dag har hun indset, at hun før levede i en privilegeret boble uden blik for ligestillingens problemer. Og hun er overbevist om, at dem, der stritter ud, er arbejdslivets oversete guldgrube.

05-09-2020


Flertal bag ny voldtægtslov: Sex skal være baseret på samtykke

Fremover skal man sikre sig, at alle parter er enige om det, når man har samleje, fremgår det af ny aftaletekst om voldtægt.

01-09-2020


302 personer har søgt om juridisk kønsskifte det seneste år

Regeringen har foreslået at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte.

23-08-2020


Regeringen: Mindreårige skal have lov til juridisk kønsskifte

Juridisk kønsskifte for mindreårige uden aldersgrænse er et tiltag i nyt regeringsudspil på lgbt-området.

21-08-2020


Folketinget hejser regnbueflaget under Pride Week

På Christiansborg ønsker man at markere og deltage i fejringen af mangfoldighed.

19-08-2020


Støttepartier presser regeringen: Fem- og seksårige skal have ret til juridisk kønsskifte

Et stort flertal ville sidste år lade børn skifte køn i CPR-registret, men trods det politiske flertal har S-regeringen stadig ikke præsenteret ny lovgivning på område

18-08-2020


Ny undersøgelse om udfordringer og stigma ift. at have LGBTI-identitet i Danmark

I en ny rapport udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet, har Als Research undersøgt hvilke udfordringer og stigma, der kan være knyttet til at have LGBTI-identitet.

11-07-2020


Transpolitiet kvæler forskning

Køn. Når transaktivister bruger læger og forskere som skydeskiver, risikerer de at ramme deres egne.

03-07-2020


Yuval Noah Harari - Q&A on Being Gay

Prof. Yuval Noah Harari presents a scientific perspective on homosexuality, and shares how this has affected his personal experience of being gay.

21-06-2020


Forskning: Ganske få dagtilbud arbejder målrettet med mangfoldighed

Forskning viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet.

08-06-2020


Seks-årige Storm går i kjole og badedragt - i starten troede forældrene bare, det var en fase

For de fleste ligner Storm en pige. Det giver udfordringer både i børnehaven, på shoppetur, i gymnastiktimerne og svømmehallen.

06-05-2020


Søren og Mette og selvfølgelighederne

Pædagogikken i dagens Danmark er via selvfølgeligheder og normer med til at holde fast i både drengestreger og pigefnidder. Der er lang vej til han, hun og hen, men stereotyperne møder trods alt mere kritik end tidligere.

09-03-2020


Minister undrer sig: Hvorfor får min søn og datter forskellige gaver i deres Happy Meal?

Kønsstereotyper, der begynder på McDonald's, er med til at præge uddannelsesvalg, mener Ane Halsboe-Jørgensen.

08-03-2020


Debat: Parterapeuter, der går ukritisk til kønsroller, fastholder patriarkalske magtstrukturer

Parterapeuters råd har ikke kun personlige, men også politiske konsekvenser. Hvis terapeuten ikke kan analysere, at patriarkalsk magt og kønsroller spiller ind i parforholdet, fastholder vedkommende en ulige status quo, skriver psykolog Sølve Storm Falkenberg i dette debatindlæg

03-03-2020


Ligestilling i børnehøjde: Fireårige opfatter mænd som mere magtfulde end kvinder

Og der er ingen forskel på, om børnene kommer fra Norge eller Libanon, viser forsøg.

11-02-2020


Svend Aage Madsen: Sådan får vi mænds sundhed på dagsordenen

Det er første gang i år, at manden er emnet på ’Store Praksisdag’, og det afspejler meget godt, hvor svært det har været – og stadig er – at sætte køn og især mænd på dagsordenen i sundhedsdebatten.

29-01-2020


”Mor, fra nu af hedder jeg Nikolaj”

Da Lola var tre år, meddelte hun sin mor, at hun fra nu af hed Nikolaj. Hun ville være en dreng – ikke bare en uge eller et par måneder, men til en dag i 2. klasse

16-12-2019


Markant udmelding fra arbejdsgivere: Vil have længere barselsorl

Dansk Industris nye topchef, Lars Sandahl Sørensen, vil have øremærket barsel til mænd og mener, at vi på sigt skal gå længere end de otte ugers orlov, som Danm

09-12-2019


Jo, der findes stadigvæk drengefag og pigefag

Et speciale viser, at vejledere ubevidst kom til at vejlede kønsbestemt.

29-11-2019


Hvis en mand helst vil være fri for barsel, så skulle han måske overveje, om han overhovedet burde blive far

Tænk, at det kan blive et problem at tage sig af sit barn og være en god og omsorgsfuld mor.

21-11-2019


Mere porno end prinsesse? Disneys ''Den lille havfrue'' fylder 30

Tag med en tur under havoverfladen, når vi ser nærmere på den revolutionerende Disney-film.

17-11-2019


Marcus på ni blev født som pige: ’Gud, du har lavet en fejl med mig’

Antallet af transkønnede børn i Danmark er steget støt de seneste år. Mød et af dem her.

11-11-2019


Projekt SEXUS

Danskernes sexliv kortlagt i verdens største befolkningsundersøgelse om seksualitet og seksuel sundhed.

28-10-2019


Firmaet bag Barbie lancerer kønsneutrale dukker

Det er tvivlsomt, hvorvidt det nye kønsneutrale legetøj vil gøre en forskel, siger kønsforsker.

25-09-2019


'Genet for homoseksualitet' findes ikke, fastslår kæmpe studie

Selvom der ikke er et enkelt, afgørende gen, ser et væld af genvarianter dog ud til at spille en lille rolle for vores seksuelle præferencer.

29-08-2019


Mænd er fra Jorden, og det er kvinder også. Der findes ikke en mandehjerne og en kvindehjerne

Hvad er forskellen på mænd og kvinder? Ikke deres hjerner.

18-03-2019


Anthony er alenefar – og har fravalgt en mor til sine tvillinger | Femina

Mens enlige kvinder i stor stil bliver insemineret med donorsæd, er sagen måske en helt anden, når en mand beslutter sig for at få børn på egen hånd. Anthony Aconis blev landskendt, da han i et debatindlæg fortalte om de reaktioner, han får fra kvinder, når han fortæller, at han har valgt at være alenefar til tvillinger.

27-06-2018


Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet

Blandt unge mellem 16 og 20 år er piger og drenge stort set lige seksuelt aktive. Men der er stor forskel på normer og forventninger til de to køns udforskning af deres seksualitet. Derudover påvirker de forskellige normer piger og drenge på forskellige måder.

26-06-2018


Løngab: Kvinder får ikke den samme løn som deres mandlige kolleger

Det lønner sig at være mand på det danske arbejdsmarked.

24-07-2017


Argument: Derfor skal vi ikke have et forbud mod omskæring af drenge

Omskæring af drenge er en af tidens mere følelsesladede debatter, men der er gode argumenter på hver side. Men, siger Mchangama, vi skal ikke have et forbud.

28-06-2017


Blik for køn i pædagogisk praksis

EVA har lavet et litteraturstudie, der beskriver forskellige tilgange til forståelse af køn. Vi giver en oversigt over redskaber til at arbejde med køn i daginstitutioner og skoler.

04-12-2010


Giv drenge- og pigehjernerne hver deres (kommentar) - Folkeskolen.dk

Pas på den biologisering, der sætter elever i bås og overser den enkelte elevs behov, advarer kønsforsker Dorthe Staunæs

19-03-2008

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dens privatlivspolitik